İkinci Ulusötesi Toplantı (Craiova/Romanya)

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin ORBAY yürütücülüğünde, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademik personeli Öğretim Görevlisi Aslı AYDOĞAN ve Öğretim Görevlisi Arslan SAY tarafından hazırlanan “Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projeleri“ kapsamında 206 proje başvurusu arasından seçilerek, kabul edilen 26 projeden biri olan “Hava Yolu Yönetiminde Glottik ve Ekstraglottik Alternatif Hava Yolu Yöntemlerinin Kullanımı” isimli projenin ikinci ulus ötesi toplantısı projenin diğer ortakları Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve Macaristan Debrecen Üniversitesinin katılımı ile Craiova Üniversitesi ve Craiova Tıp ve Eczacılık Üniversitesi ev sahipliğinde 11-14 Eylül  2018 tarihleri arasında Romanya, Craiova da gerçekleştirildi.

   romanya ilk toplantı 1

Toplantıya Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin ORBAY ın yanı sıra, Doç. Dr. Arif AYAR, Öğr. Gör. Aslı AYDOĞAN ve Arslan SAY, Amasya İl Sağlık Müdürlüğünden İl Sağlık Müdürü Dr. Öner NERGİZ, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Özgür DALKIRAN, Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat ŞAHİN katıldı. Katılımcılar proje çalışmaları yanı sıra Romanya hastane sistemleri ve Acil Sağlık hizmetlerinin çalışmalarını gözlemledi ve yerinde incelemelerde bulundu.

romanya ilk toplantı 2

24 aylık bir süreci ve 104.000 Euro bütçesi bulunan proje, Amasya Üniversitesi, yurtdışı ortakları olan Macaristan Debrecen Üniversitesi, Romanya Din Craiova Üniversitesi ve yurtiçi ortağı olan Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürütülmektedir. Proje kapsamında yurtiçi ve ulus ötesi ortaklarla biraraya gelinerek hava yolu yönetiminde kullanılan alternatif yöntemler hakkında en güncel, en yenilikçi en uygun bilgilerin açığa çıkarılması konusunda çalışmalar yapılacak ve bu çalışmalar sonucunda geliştirilen müfredatının İlk ve Acil Yardım Programı müfredatına entegre edilmesi, hastane ve hastane öncesi alanda hizmet veren hastane öncesi sağlık personellerin bu konuda eğitilmesi böylelikle daha etkili ve kaliteli bir hizmet verilerek acil müdahaleler esnasında geç ve etkisiz hava yolu yönetimine bağlı ortaya çıkan komplikasyon ve ölüm oranlarının en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

romanya ilk toplantı 4

romanya ilk toplantı 5

romanya ilk toplantı 3