İlk Ulusötesi Toplantı (Nyíregyháza/MACARİSTAN)

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin ORBAY yürütücülüğünde, Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademik personeli Öğretim Görevlisi Aslı AYDOĞAN ve Öğretim Görevlisi Arslan SAY tarafından “Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+  KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projeleri“ kapsamında hazırlanan “Havayolu Yönetiminde Glottik ve Ekstraglottik  Alternatif Havayolu Yöntemlerinin Kullanımı” isimli projenin ilk ulus ötesi  toplantısı Nyíregyháza/Macaristan  Debrecen Üniversitesi ev sahipliğinde 26-30 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 

Toplantıya Amasya Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN, Doç. Dr. Arif AYAR, Öğr. Gör. Aslı AYDOĞAN ve Arslan SAY, Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nden Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Özgür DALKIRAN, Amasya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Murat ŞAHİN, İl sağlık Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Neslihan DALKIRAN, Romanya Craiova Üniversitesi ve Macaristan Debrecen Üniversitesinde proje çalışma grubunda yer alan akademik personeller katılım gösterdi.

İkinci toplantı resim 2

Yurtiçi ve ulus ötesi ortaklarla bir araya gelinerek havayolu yönetiminde kullanılan alternatif yöntemler hakkında en güncel ve en yenilikçi bilgilerin açığa çıkarılması konusunda çalışmaların yapılmasını hedefleyen projenin ilk ulus ötesi toplantısı kapsamında proje ile ilgili çalışmalar yapılarak, diğer bir ulus ötesi toplantıya kadar yapılması gerekenler hakkında planlamalar yapıldı. Debrecen Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. ImreSemsei ve dekan yardımcısı Dr. Attila Sarvary tarafından üniversite ve fakültenin tanıtımı, paramedik eğitimi ve paramedik ders müfredatı hakkında katılımcılara sunum yapıldı.  Macaristan sağlık sistemlerinin durumu ve acil sağlık hizmetlerinin sunumu hakkında bilgilendirmeleryapılarak, hastane acil servisi ve ambulans birimlerinin ziyareti gerçekleştirildi.  Macaristan hastane acil servisleri ve ambulans hizmetlerinin sunumu sırasında havayolu yönetiminde kullanılan yöntem ve ekipmanların yerinde gözlemi yapıldı.

ikinci toplantı resim 1

İkinci toplantı resim 3