Açılış Toplantısı

Amasya Üniversitesi tarafınan hazırlanan, Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi olarak 2017 yılında kabul edilen "HAVAYOLU YÖNETİMİNDE GLOTTİK VE EKSTRAGLOTTİK ALTERNATİF HAVA YOLU YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI"                        projesinin açılış toplantısı Amasya Üniversitesi İpekköy yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Konferansda Projenin Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi olduğu belirtildi. Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki hibe programı olan ERASMUS+, 2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde uygulandığı, Erasmus+  programlarının Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından yürütüldüğü belirtildi. Projenin 2017 döneminde başvurusu yapılan 206 proje içerisinde kabul edilen 26 projeden biri olduğu ve 24 ay süreceği ifade edildi. 

Yapılan açıklamada:  “Projenin yurtiçi ortağı Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, yurtdışı ortaklarının ise Macaristandan Debrecen Üniversitesi ve Romanyadan Craiova Üniversitesi dir. Projemizin amacı: Yurtiçi ve yurtdışı ortaklarımızla yapacağımız çalışmalar sayesinde Türkiye’de alternatif hava yolu yöntemlerinin kullanımları konusunda farkındalık yaratarak bu yöntemlerin kullanımını yaygınlaştırmaktır.” denildi.

Daha sonra havayolu yönetiminin ne olduğu anlatıldı. Havayolu tıkanıklığı, solunumun durması gibi nedenlerle solunum fonksiyonunu gerçekleştiremeyen hastalara ağız içi, soluk borusu içi gibi solunum yollarına yerleştirilen ekipmanlarla hastaya hava verilmesi ve oksijenlenmesinin sağlanmasıdır. Havayolu açıklığının sağlanması ve korunması bir hastanın bakımında en öncelikli acil durumdur. Projemiz, ilk ve acil yardım programında öğrenim gören öğrencilerin ve acil sağlık hizmetleri alanında çalışan personellerin farklı ve yenilikçi yöntemler konusunda bilgilenmeleri ve beceri geliştirmelerini desteklemeyi hedeflemektedir.

Proje kapsamında ise, Yurtiçi ortağımız ve yurtdışı ortaklarımızla bir araya gelerek alternatif yöntemler hakkında en güncel, en yenilikçi, en uygun bilgilerin açığa çıkarılması hususunda yapacağımız çalışmalar sonucunda bir eğitim modülü ve müfredat programı geliştirilecek,

 Proje sonuç çıktısı olarak “Hava Yolu Yönetiminde Kullanılan Alternatif ve Yeni Yöntemlerin Kullanımı” isimli bir kitapçık hazırlanacak, Paramedik öğrencilerimizin ortak ülkelerde staj faaliyeti olacak,

 Bu faaliyetler ile Avrupa’da acil sağlık hizmeti veren kurumlardaki alternatif havayolu ekipmanlarının kullanımını yerinde gözlemleyebilecek ve uygulamalı eğitimlere katılarak bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekler, Ulus ötesi ziyaretler aynı zamanda öğrencilerimiz için bir kültürel faaliyet etkinliği olacak, Proje sonucu ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda acil sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına eğitim kursları düzenlenecek,

 Bu eğitimi alanlar eğitim sonrası kazandıkları bilgi ve geliştirdikleri beceriler doğrultusunda daha etkili, yenilikçi ve uygun yöntemleri uygulayarak hizmet verecekler,

 Bilgi eksikliği, ekipman eksikliği ve uygun yöntemin kullanılmamasına bağlı oluşan hasarlar ve ölümlerin önüne geçilerek topluma sunulan sağlık hizmetinin daha bilinçli ve nitelikli verilmesi desteklenecektir denildi.

Adsız